PAGE CHAIR

Disseny de mobiliari

/ 2012 / Client: Privat / Disseny i construcció /

La incisió en planxes d’acer i el seu posterior plegat genera una família de mobiliari on es minimitza la merma de material.

La incisión en planchas de acero y su posterior pliege genera una família de mobiliario donde se minimiza la merma de material.