CASA CAÑO

reforma interior habiatge

/ 2022 / Client: Privat / Barcelona / Fotos: Victor Lacima + Manu Pagès / Arquitectura: Manu Pagès + Victor Lacima /

La intervenció consisteix en la recuperació i posada en valor de l’habitatge existent, ubicat en una segona planta d’un edifici tradicional del Poblenou, transformant-lo en un espai flexible i capaç d’evolucionar i ser modificat amb el pas del temps.

Aprofitant la generosa alçada de l’espai preexistent es construeix una lleugera estructura metàl·lica al llarg de tot l’habitatge, capaç de qualificar i donar suport al gran espai indeterminat, generant àmbits successius per cuinar, banyar-se, emmagatzemar instruments o relaxar-se. En contrast amb la precisió del mur equipat metàl·lic, en la resta de l’habitatge es mantenen al màxim les qualitats de la construcció existent, despullant l’espai de revestiments i deixant vistos tant els sostres com l’obra de fàbrica existent.

La inespecificitat de l’espai generat permet una apropiació lliure i canviant del mateix per part de l’usuari, transformant l’apartament en un contenidor preparat per ser constantment reprogramat.