CASA SB

/ 2015 / Client: Privat / Carrer Sant Cugat, Sabadell / Arquitectura tècncia: The Hallstudio / Fotos: José Hevia /

SABADELL 012

Projecte de rehabilitació integral i interiorisme de casa unifamiliar a Sabadell (Barcelona). Realitzat conjuntament amb Carolina Martínez-Hidalgo

La casa SB, un habitatge unifamiliar entre mitgeres de data del 1900, es troba situat al barri d’El Centre de la ciutat de Sabadell.

La majoria de parcel·les d’aquest carrer, igual que la del present projecte, són parcel·les gòtiques que es caracteritzen per tenir una geometria molt estreta i de gran profunditat, amb les complicacions espacials que això suposa.

La construcció existent es composa de PB+1 amb una coberta a dos aigües d’alçada màxima de 9,24m i un pati interior d’illa, també de geometria rectangular. La parcel.la es troba orientada nord-oest – sud-est, i és la façana de sud-est la del pati interior d’illa.

Antigament, les dues plantes eren independents i es concentrava tota l’activitat de la casa en la planta baixa. Una planta baixa altament compartimentada en petites estances, amb una pobra qualitat lumínica i de ventilació. I, en canvi, la planta pis es mantenia pràcticament desocupada i en un cert estat de deteriorament.

Les premisses del projecte eren les de crear un habitatge molt diàfan i amb una interconnexió total de tots els espais, tant en planta com en secció, per tal d’atorgar llum i ventilació natural a totes les estances.

S’ha buscat que aquesta interconnexió sigui fluida, que tots els espais de l’habitatge estiguin exposats des de varis punts de vista i que la llum procedent de la façana vidrada envaeixi tots els racons de l’habitatge.

Per tal d’assolir-ho apliquem un buidat a la vivenda, alliberant de qualsevol envà tant a planta baixa com a planta primera, creant un únic espai diàfan interconnectat amb la creació d’un doble espai a façana interior d’illa.

Tot just realitzat aquest buidat de paraments verticals interiors, es realitza l’aïllament de tot l’embolcall intern per tal d’assolir el màxim confort tèrmic per l’usuari.

A més, per tal d’aconseguir els programes necessaris dintre l’embolcall, a planta primera creem un volum en el centre de la planta. Aquest conté les estances humides i de rentat, amb el pas de totes les instal·lacions necessàries, i alhora realitza la divisió de les dues estances principals de planta primera, connectades entre sí per la part superior del volum, un nou altell per la vivenda.

A planta baixa per tal de qualificar el gran espai, es projecta un moble-“mur espès” que recorre de façana a façana la gran sala creant diferents espais segons la utilitat que li doni l’usuari.

SABADELL 007ret

SABADELL 001

SABADELL 003ret

SABADELL 005ret

SABADELL 008 ret

SABADELL 013

SABADELL 010

SABADELL 011

SABADELL 009ret

6sabadell planols