CASA SORT-MATA

Reforma i divisió d’un habitatge unifamiliar

/ 2016/ Client: Privat / Sant Cugat del Vallés/ 


Es realitza una neteja de l’habitatge deixant l’estructura descoberta per tal d’aconseguir-ho aïllem per l’exterior i així eliminar ponts tèrmics. Una capsa blanca inserida dins l’espai, ens recull la vida domèstica per deixar la resta de volum i el pas del temps a la vista.

Se realiza la limpieza de la vivienda dejando la estructura al descubierto, para poder conseguirlo aislamos por el exterior y evitamos puentes térmicos. Una caja blanca insertada, recoge la vida doméstica para dejar el resto del volumen y el paso del tiempo a la vista.