CASA IJ

Reforma interior d’habitatge

/ 2016 / Client: Privat /Sant Feliu de Llobregat / 

Un mur espès en forma de prestatgeria gestiona els fluxos entre els espais servidors i els espais servits de l’habitatge. Mentre unes obertures emmirallades difuminen els límits d’aquesta frontera.

Un muro espeso en forma de estantería gestiona los flujos de la vivienda entre los espacios servidores y servidos de la vivienda. Mientras unas obertura recubiertas de espejos, difuminan los límites de la frontera.