CASA SA16

Reforma i ampliació habitatge unifamiliar

/ 2018 / Client: Privat / Barcelona / Fotos: José Hevia / Arquitectura tècncia: The Hall Studio /

Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar de l’any 1960, construït al peu de la muntanya de Collserola, amb vistes dominants sobre la ciutat de Barcelona. Es reforma tot l’interior i exterior de l’habitatge,  l’ampliació s’executa mitjançant terrasses adossades que recullen les vistes sobre Barcelona y augmenten la superfície.  L’ habitatge i la vida domèstica s’obra cap a les vistes i l’entorn natural.

Reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar del año 1960, construido al pie de la montaña de Collserola, con vistas dominantes sobre la ciudad de Barcelona. Se reforma  todo el interior y exterior de la vivienda, la ampliación se ejecuta mediante terrazas adosadas que recogen las vistas sobre Barcelona y aumentando la superfície. La vivienda y la vida doméstica se abre hacia las vistas y el entorno natural.