Casa SA16

/ 2018/ Client: Privat / Barcelona / Fotos: José Hevia / Col.laborador: The Hall Studio

ALARMA FAD 02

ALARMA FAD 01

ALARMA FAD 06

ALARMA FAD 04

ALARMA FAD 05

ALARMA FAD 07

ALARMA FAD 08

 

C:UsersmanupDropbox�0_TALLER ARQUITECTURA MPArquitectura�1

C:UsersmanupDropbox�0_TALLER ARQUITECTURA MPArquitectura�1

C:UsersmanupDropbox�0_TALLER ARQUITECTURA MPArquitectura�1

C:UsersmanupDropbox�0_TALLER ARQUITECTURA MPArquitectura�1

ALARMA FAD 03