Espai I+D GPA

Adequació i reconversió de sistema modular d’emmagatzematge industrial

/ 2022 / Client: GPAINNOVA / Barcelona / Fotos: José Hevia / Arquitectura tècncia: Node Arquitectes / Enginyeria: TDI enginyers

Una nau industrial genèrica i de poc interès arquitectònic més enllà del gran volum que embolcalla, és l’objecte d’aquesta intervenció. On l’arquitectura conjuga i reformula el  llenguatge industrial per generar un nou espai de treball e I+D.

L’activitat de l’empresa GPAINNOVA gira entorn del disseny i la implementació de projectes tecnològics multidisciplinaris amb un alt component d’innovació. El nou espai projectat conjuga les múltiples especificitats que han de conviure (diferents escales, qualitats lumíniques, zones humides, zones seques, climatitzacions, requeriments d’instal·lacions e emmagatzematge) per tal de desenvolupar el procés de I+D de l’empresa.

Aquesta combinació de qualitats espaials i ambientals s’aconsegueix mitjançant la inserció en aquest gran volum d’un sistema d’emmagatzematge industrial, que posteriorment es treballarà arquitectònicament per crear en el seu sòcol un sistema de compartimentació realitzat amb fusta i acer que dona resposta programàtica a les necessitats específiques. Els bucs de treball específics es troben bolcats al gran espai diàfan on s’està duent a terme el prototip industrial, d’aquesta manera poden conviure amb contacte estret les feines de petits muntatges destinades als grans muntatges de maquinària industrial.