OFICINES GPA

/ 2022 / Client: GPAINNOVA / Barcelona / Fotos: José Hevia / Arquitectura tècncia: Node Arquitectes / Enginyeria: TDI enginyers

La nova seu per les oficines de GPAINNOVA s’ubica en una nau industrial genèrica d’estructura prefabricada de formigó amb poc interès arquitectònic, la proposta d’adequació interior busca donar personalitat i representativitat en aquest espai.

Es projecta una distribució i compartimentació diàfana per a ús d’oficines on es prioritza les visuals transparents amb la utilització del vidre. Únicament aquestes visuals es troben interrompudes per uns elements vegetals de gran format que es vinculen a les claraboies del sostre. Aquests nous punts d’atracció verda, generen un major confort ambiental a les oficines a la vegada que programàticament interaccionen amb l’entorn immediat, generant zones d’espera, espais amb major privacitat vinculades a les taules de reunió, zones de reunió informal i vistes creuades de reflexos. Generant un conjunt de llum, vegetació i reflexos que aporta una atmosfera complexa, canviant i sensible al pas de les hores a l’interior de l’oficina.