LAB METAL FLOW S.A.

Reforma interior laboratoris Metal Flow S.A.

/ 2017/ Client: Metal Flow / Barcelona / Fotos: Manu Pagès /

Uns laboratoris i annexos originàriament sense llum ni ventilació. Mitjançant una gran obertura a pati interior i una reordenació i distribució dels espais per filtració se soluciona aquesta manca de llum i ventilació, generant un gran espai obert i diàfan on uns envans mòbils de vidre gestionen els fluxos interns.

Unos laboratorios i anejos originariamente sin luz ni ventilación. Mediante una gran abertura al patio interior y una reordenación y distribución por filtración se soluciona la falta de luz y ventilación, generando un gran espacio diáfano donde unas particiones móviles de vidrio gestionan los flujos internos.