ESPAI LARRARD

Nou espai multifuncional

/ 2018/ Client: Privat / Barcelona / Fotos: Manu pagés /

Un antic magatzem semi soterrat al fons de parcel·la es vol convertir en un nou espai multifuncional. Es tracta el continent amb voluntat genèrica,  dotant-lo de més llum i ventilació natural. Un cop el continent reuneix les característiques necessàries s’omple amb el programa necessari inserint nous volums interiors que evoquen a porcions de façanes exteriors, creant la il·lusió que l’espai negatiu que generen esdevé un exterior.

Un antiguo almacén semi enterrado en el fondo de parcela se quiere reconvertir en un nuevo espacio multifuncional. Se trata al continente con una voluntad genérica, dotándolo de más iluminación y ventilación natural. En cuanto reúne las características necesarias se llena de programa insertando nuevos volúmenes interiores que evocan a fachadas exteriores, creando la ilusión que el espacio negativo que generan es un exterior.